Cabina Tip magazine cu 3 rafturi – 3 buc

Cpv 44211100-3 Constructii modulare prefabricate Rev.2

1. Denumirea autoritatii contractante: DIRECTIA DE PRESTARI SRVICII TIMIS, adresa: Piata Regina Maria, nr. 3, loc. Timisoara, jud. Timis

2. Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa din SEAP, catalogul de produse/servicii/lucrari.

3. Locul de executie  al furnizarii: Timisoara

4. Obiectul invitatiei: Realizare Cabina Tip magazine cu 3 rafturi – 3 buc Cpv 44211100-3 Constructii modulare prefabricate”

5.Termenul de finalizare sau durata contractului  este de maxim 60 de zile de la data semnarii lui.

6.  Valoarea maxima de ofertare va fi exprimata in lei in baza documentatiei atasate prezentei invitatii.

7.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative – nu se accepta oferte alternative.

8.  a)Termenul limita de primire a ofertelor: 16.09.2019, ora 16

     b) Adresa la care se transmit ofertele: DIRECTIA DE PRESTARI SRVICII TIMIS, adresa: Piata Regina Maria, nr. 3, loc. Timisoara, jud. Timis, mail: dir_prest_tim@yahoo.com, sau fax : 0256-241539 

   c) Limba in care trebuie redactata oferta: limba romana.

Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma: neincadrarea in art 59,60, 164,165,167 din legea 98 din 2016, copie dupa CUI.

9. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila -30 zile de la data limita de depunere a ofertei.

10. Oferta  va contine:

      a)copie CUI

      b) formular de oferta

      c) declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla sub incidenta art.59,60,164,165,167 din legea 98 din 2016

      d) realizare tema proiectare, deviz general, restul documentelor necesare studiului de fezabilitate.

11. Pentru documentatia tehnica realizare SF ce va fi realizata, preturile vor fi exprimate in lei.

12. Achizitia finala se va face din catalogul de lucrari din SEAP, ofertantul urmand sa-si posteze si  in catalogul din SEAP serviciu  ce urmeaza a fi executat, AC initiand o cumparare directa.

13. Suma bugetata pentru acest obiectiv 160.000 lei cu TVA inclus.

14. Informatii suplimentare 0799811118.