Activitate de deratizare, dezinfecție, dezinsecție

Direcția de Prestări Servicii Timiș realizează activitățile de Protecția Plantelor prin intermediul  Biroului Protecția Plantelor aflat în subordonarea Serviciului Logistic și Administrare Obiective. Activitatea de protecția plantelor se realizează contra cost, pe  baza tarifelor aprobate prin hotărârile  anuale ale Consiliul Județean Timiș, prin următoarele acțiuni specifice:
 • combaterea   bolilor,  dăunătoritor   şi  buruienilor   prin  metode   profilactice   şi directe      (chimice,  mecanice  şi fizice)  la  culturi  de  câmp,  plantaţii  pomicole  şi  de  arbuşti    fructiferi, plantaţii viticole, culturi legumicole,  păşuni şi fâneţe,  ş.a.:
 • identificarea  agenţilor  de  dăunare  pe  baza  buletinelor  de  prognoza  şi  avertizare emise de instituţiile componente  şi a constatărilor  din teren;
 • pregătirea  soluţiilor,  emulsiilor  şi suspensiilor  de combatere  a agenţilor  de  dăunare în dozele  sau  în  concentraţiile   recomandate   prin  buletinele  de  prognoza  şi  avertizare  sau în prospectele  produselor de uz fitosanitar;
 • reglajul aparatelor şi maşinilor de combatere  a agenţilor de dăunare;
 • efectuarea  tratamentelor  în  perioadele  optime  şi controlul  culturilor  agricole  tratate, precum şi tratamentul  chimic al seminţelor destinate  însămânţării;
 • dezinsecţia,  dezinfecţia  şi deratizarea  prin mijloace  şi metode specifice  a depozitelor, produselor  agricole depozitate  şi adăposturilor  zootehnice;
 • desfăşurarea  de acţiuni în domeniul  igienei publice (D.D.D.) la persoanele juridice  şi   fizice pe bază de comandă contracost ţi pe baza unor tarife aprobate de C.J.Timiş;
 • aprovizionarea,  din producţia  internă  şi din  import,  a produselor  de uz fitosanitar  şi pentru  igiena  publică  şi comercializarea   acestora  în  sistem  "en  gros"  şi cu  amănuntul  prin punctele de comercializare;
 • comercializarea     îngrăşămintelor  chimice,  seminţelor,   materialului   săditor  şi uneltelor agricole  de uz gospodăresc  pentru producătorii  agricoli;
 • executarea  de lucrări pentru îmbunătăţirea     producţiei  pajiştilor şi realizarea  regenerării păşunilor  şi  izlazurilor  comunale,  în  baza  contractelor   încheiate cu  deţinătorii   de  pajişti   şi autorităţile  administraţiei  publice locale;
 • înfiinţarea şi întreţinerea covorului verde (gazon) prin lucrări de însămânţare, supra însămânţare, fertilizare, cosit;
 • coordonează activitatea farmaciilor fitosanitare din centrele subordonate;
 • execută lucrări de cosmetizare a arborilor şi arbuştilor ornamentali, cât şi tunsul ornamental al gardurilor vii.
În anul 2022 prin Hotărârea  C.J. Timiș Nr. 273/22.12.2022  pentru activitatea de protecție a plantelor au fost stabilite următoarele tarife:
Nr. crt. Denumirea serviciului U.M. Tarife Lei/UM Observaţii
1. Lucrări de deratizare cu momeli. Produs folosit: clorat pasta, racumin paste, varat paste, brody esca fresca şi alte produse biologice care vor apărea pe parcurs doză 0,48 Se utilizează 2-4 doze/mp. Este inclus costul produselor utilizate
2. Lucrări de dezinsecţie, dezinfecţie cu produsul K”othrine SC 25 Flow’, Quik bayt spay WG 10, Solfac Combi NF, Maxforce IC gel, Sollfac Trio EC 200, Super Killer 25, Aqua K-othrine, EW 20 Inspectum şi alte substanţe fitosanitare pentru igienă publică vizate, folosite pentru dezinsecţie, cât şi produse fitosanitare folosite pentru dezinfecţie: Preventol CD601, Oxidice Air b, trioton Rapid Afb, Soluţia se pulverizează cu Atomizor Cifarelli – M3 şi cu pompe manuale în situaţii speciale cu pompe electrice Mp 0,50 Este inclus costul produselor de dezinfecţie, dezinsecţie utilizat
3. Stropit pomi cu pompe de spate manual sau electrice, pomi de talie mică şi pomi de talie înaltă sau Atomizor Cifarelli în cazul pomilor foarte înalţi ha/pomi 3,00 (talie mică) 4 (talie înaltă) Tarifele nu includ costul produselor fitosanitare utilizate
4. Curăţirea, îndepărtarea vegetaţiei lemnoase pentru înfiinţarea covorului verde ar 15,00
5. Îndepărtarea muşuroaielor de cârtiţă, cioatelor, pietrelor ar  6,00
6. Cosit manual pe teren orizontal acoperit cu plantaţii ar 15,00
7. Cosit manual pe teren orizontal, în benzi înguste ar 25,00
8. Cosit manual pe taluze, în teren neacoperit de plantaţii ar 18,00
9. Cosit manual de taluze, în teren acoperit de plantaţii ar 26,00
10 Cosit mecanic pe teren orizontal, neacoperit cu plantaţii ar 10,00
11 Cosit mecanic pe teren orizontal, acoperit cu plantaţii ar 14,00
12 Cosit mecanic pe teren orizontal, în benzi înguste ar 20,00
13 Combaterea agenţilor dăunători cu vermorelul la rabatele de flori 10 mp   4,00
14 Tăierea de corecţie şi rodire la pomi fructiferi în funcţie de mărime buc. 8,00-12,00
15 Tăierea lăstarilor şi a ramurilor cu flori trecute la trandafiri buc. 5,00
16 Combaterea agenţilor dăunători la arbuşti şi trandafiri manual cu pompa carosabilă buc. 5,00
17 Tuns ornamental garduri vii de esenţă moale 10 mp. 18,00
18 Administrat îngrăşăminte chimice manual ha 235 Se administrează cu mâna acolo unde suprafeţele nu permit fertilizatul mecanic
La tarifele mai sus menţionate se aplică cota legală de TVA

Solicitare ofertă deratizare, dezinfecție, dezinsecție

Seviciile solicitate