Activitate de deratizare, dezinfecție, dezinsecție

Direcția de Prestări Servicii Timiș realizează activitățile de Protecția Plantelor prin intermediul  Biroului Protecția Plantelor aflat în subordonarea Serviciului Logistic și Administrare Obiective. Activitatea de protecția plantelor se realizează contra cost, pe  baza tarifelor aprobate prin hotărârile  anuale ale Consiliul Județean Timiș, prin următoarele acțiuni specifice:
 • combaterea   bolilor,  dăunătoritor   şi  buruienilor   prin  metode   profilactice   şi directe      (chimice,  mecanice  şi fizice)  la  culturi  de  câmp,  plantaţii  pomicole  şi  de  arbuşti    fructiferi, plantaţii viticole, culturi legumicole,  păşuni şi fâneţe,  ş.a.:
 • identificarea  agenţilor  de  dăunare  pe  baza  buletinelor  de  prognoza  şi  avertizare emise de instituţiile componente  şi a constatărilor  din teren;
 • pregătirea  soluţiilor,  emulsiilor  şi suspensiilor  de combatere  a agenţilor  de  dăunare în dozele  sau  în  concentraţiile   recomandate   prin  buletinele  de  prognoza  şi  avertizare  sau în prospectele  produselor de uz fitosanitar;
 • reglajul aparatelor şi maşinilor de combatere  a agenţilor de dăunare;
 • efectuarea  tratamentelor  în  perioadele  optime  şi controlul  culturilor  agricole  tratate, precum şi tratamentul  chimic al seminţelor destinate  însămânţării;
 • dezinsecţia,  dezinfecţia  şi deratizarea  prin mijloace  şi metode specifice  a depozitelor, produselor  agricole depozitate  şi adăposturilor  zootehnice;
 • desfăşurarea  de acţiuni în domeniul  igienei publice (D.D.D.) la persoanele juridice  şi   fizice pe bază de comandă contracost ţi pe baza unor tarife aprobate de C.J.Timiş;
 • aprovizionarea,  din producţia  internă  şi din  import,  a produselor  de uz fitosanitar  şi pentru  igiena  publică  şi comercializarea   acestora  în  sistem  "en  gros"  şi cu  amănuntul  prin punctele de comercializare;
 • comercializarea     îngrăşămintelor  chimice,  seminţelor,   materialului   săditor  şi uneltelor agricole  de uz gospodăresc  pentru producătorii  agricoli;
 • executarea  de lucrări pentru îmbunătăţirea     producţiei  pajiştilor şi realizarea  regenerării păşunilor  şi  izlazurilor  comunale,  în  baza  contractelor   încheiate cu  deţinătorii   de  pajişti   şi autorităţile  administraţiei  publice locale;
 • înfiinţarea şi întreţinerea covorului verde (gazon) prin lucrări de însămânţare, supra însămânţare, fertilizare, cosit;
 • coordonează activitatea farmaciilor fitosanitare din centrele subordonate;
 • execută lucrări de cosmetizare a arborilor şi arbuştilor ornamentali, cât şi tunsul ornamental al gardurilor vii.
În anul 2022 prin Hotărârea  C.J. Timiș Nr. 273/22.12.2022  pentru activitatea de protecție a plantelor au fost stabilite următoarele tarife:

 

 

NR,

 

DENUMIRE

 

UM

TARIFE LEI/UM

 

OBS.

 

1.

 

LUCRARI DEZINSECTIE

APARTAMENT 1 CAMERA

 

126.05

 

 

 

DURATA MEDIE A UNUI TRATAMENT ESTE INTRE 30 MIN SI O ORA

 

2

LUCRARI DEZINSECTIE APARTAMENT 2 CAMERE 142.86

 

3

LUCRARI DEZINSECTIE APARTAMENT 3 CAMERE 159.66

 

4

LUCRARI DEZINSECTIE APARTAMENT 4 CAMERE 193.28

 

5

LUCRARI DEZINSECTIE APARTAMENT 5 CAMERE 235.29

 

 

6

 

LUCRARI DEZINSECTIE

CASA INTERIOR 2 CAMERE

 

159.66

 

 

 

 

DURATA MEDIE A UNUI TRATAMENT ESTE INTRE 45 MIN SI O ORA

 

 

7

 

LUCRARI DEZINSECTIE

CASA INTERIOR 3 CAMERE

 

201.68

 

 

8

 

LUCRARI DEZINSECTIE

CASA INTERIOR 4 CAMERE

 

235.29

 

 

9

 

LUCRARI DEZINSECTIE

CASA    INTERIOR 5 CAMERE

 

252.1

 

 

 

10

 

LUCRARI DEZINSECTIE

CASA EXTERIOR PANA LA 100

mp

 

117.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURATA MEDIE A UNUI TRATAMENT ESTE INTRE  O ORA ȘI DOUA ORE

 

 

 

11

 

LUCRARI DEZINSECTIE

CASA EXTERIOR PANA LA 101-

200 mp

 

176.47

 

 

 

12

 

LUCRARI DEZINSECTIE

CASA EXTERIOR PANA LA 201-

300 mp

 

268.91

 

 

 

13

 

LUCRARI DEZINSECTIE

CASA EXTERIOR PANA LA 301-

400 mp

 

319.33

 

 

 

14

 

LUCRARI DEZINSECTIE

CASA EXTERIOR PANA LA 401-

500 mp

 

361.34

 

 

 

15

 

 

LUCRARI DEZINSECTIE

 

 

CASA EXTERIOR PESTE 501 MP

SE VOR FOLOSI TARIFELE EXISTENTE 0,5 LEI/MP

 

16

LUCRARI DERATIZARE APARTAMENT 1 CAMERA 100

 

 

DURATA MEDIE A UNUI

17 LUCRARI DERATIZARE APARTAMENT 2 CAMERE 100

 

18

LUCRARI DERATIZARE APARTAMENT 3 CAMERE 126.05 TRATAMENT ESTE  INTRE
19 LUCRARI DERATIZARE APARTAMENT 4 CAMERE 126.05

30 MIN SI O

ORA

 

20

LUCRARI DERATIZARE APARTAMENT 5 CAMERE 142.86

 

21

 

LUCRARI DERATIZARE

CASA

INTERIOR 2 CAMERE

 

126.05

 

 

 

 

DURATA MEDIE A UNUI TRATAMENT ESTE INTRE 45 MIN SI O ORA

 

 

22

 

LUCRARI DERATIZARE

CASA INTERIOR 3 CAMERE

 

142.86

 

23

 

LUCRARI DERATIZARE

CASA INTERIOR 4 CAMERE

 

159.66

 

 

24

 

LUCRARI DERATIZARE

CASA INTERIOR 5 CAMERE

 

193.28

 

 

25

 

LUCRARI DERATIZARE MONTARE STATII

CASA EXTERIOR PANA LA 100

mp

 

126.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURATA MEDIE A UNUI TRATAMENT ESTE INTRE  O ORA ȘI DOUA ORE

 

 

 

26

 

LUCRARI DERATIZARE MONTARE STATII

CASA EXTERIOR PANA LA 101-

200 mp

 

184.87

 

 

27

 

LUCRARI DERATIZARE MONTARE STATII

CASA EXTERIOR PANA LA 201-

300 mp

 

277.31

 

 

 

28

 

LUCRARI DERATIZARE MONTARE STATII

CASA EXTERIOR PANA LA 301-

400 mp

 

 

 

344.54

 

 

29

 

LUCRARI DERATIZARE MONTARE STATII

CASA EXTERIOR PANA LA 401-

500 mp

 

 

 

411.76

 

 

 

 

 

 

30

 

LUCRARI DERATIZARE MONTARE STATII

 

 

CASA EXTERIOR PESTE 501 MP

SE VOR FOLOSI TARIFELE EXISTENTE 0,5 LEI/MP

 

 

31

 

LUCRARI DERATIZARE ALIMENTARE STATII

CASA EXTERIOR PANA LA 100

mp

 

 

 

84.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURATA MEDIE A UNUI TRATAMENT ESTE INTRE  O ORA ȘI DOUA ORE

 

 

 

32

 

LUCRARI DERATIZARE ALIMENTARE STATII

CASA EXTERIOR PANA LA 101-

200 mp

 

 

 

100

 

 

33

 

LUCRARI DERATIZARE ALIMENTARE STATII

CASA EXTERIOR PANA LA 201-

300 mp

 

 

 

109.24

 

 

 

34

 

LUCRARI DERATIZARE ALIMENTARE STATII

CASA EXTERIOR PANA LA 301-

400 mp

 

 

 

142.86

 

 

35

 

LUCRARI DERATIZARE ALIMENTARE STATII

CASA EXTERIOR PANA LA 401-

500 mp

 

 

 

184.87

 

 

 

 

 

36

 

LUCRARI DERATIZARE ALIMENTARE STATII

 

 

CASA EXTERIOR PESTE 501 MP

SE VOR FOLOSI TARIFELE EXISTENTE 0,5 LEI/MP
37 LUCRARI DEZINFECTIE APARTAMENT 1 CAMERA

 

109.24

 

 

DURATA MEDIE A UNUI TRATAMENT ESTE INTRE 30 MIN SI O ORA

 

38

LUCRARI DEZINFECTIE APARTAMENT 2 CAMERE

 

126.05

39 LUCRARI DEZINFECTIE APARTAMENT 3 CAMERE

 

142.86

 

40

LUCRARI DEZINFECTIE APARTAMENT 4 CAMERE

 

159.66

41 LUCRARI DEZINFECTIE APARTAMENT 5 CAMERE

 

193.28

 

 

42

 

LUCRARI DEZINFECTIE

CASA

INTERIOR 2 CAMERE

 

 

126.05

 

 

43

 

LUCRARI DEZINFECTIE

CASA INTERIOR 3 CAMERE

 

 

142.86

DURATA MEDIE A UNUI TRATAMENT ESTE INTRE 45 MIN SI O ORA

 

 

 

 

 

 

44

 

LUCRARI DEZINFECTIE

CASA INTERIOR 4 CAMERE

 

 

159.66

 

45

 

LUCRARI DEZINFECTIE

CASA INTERIOR 5 CAMERE

 

 

193.28

 

46

LUCRARI DE DERATIZARE CU MOMELI

PRODUS FOLOSIT: RACUMIN PASTE, VARAT PASTE SI ALTE PRODUSE BIOLOGICE CARE VOR APAREA PE PARCURS

 

 

DOZA

 

 

0,48

 

2-4 DOZE/MP

ESTE INCLUS COSTUL PRODUSELOR UTILIZATE

 

47

LUCRARI DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE CU PRODUSUL K’OTHRINE SC 25 FLOW, SOLFAC COMBI NF, MAX FORCE IC GEL, SOLFAC TRIO EC 200, EW 20 INSECTUM SI ALTE SUBSTANTE FITOSANITARE PENTRU IGIENA PUBLICA VIZATE, FOLOSITE PENTRU DEZINSECTIE, CAT SI PRODUSE FITOSANITARE FOLOSITE PENTRU DEZINFECTIE: TRIOTON RAPID AFB, PREVENTOL, OXIDICE AIR B, SOLUTIA SE PULVERIZEAZA CU ATOMIZOR CIFARELLI- M3 SI CU POMPE ELECTRICE

 

 

 

 

 

 

 

DOZA

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50

ESTE INCLUS COSTUL PRODUSELOR DE DEZINSECTIE SI DEZINFECTIE UTILIZATE

TARIFELE NU INCLUD TVA

 

 

 

Solicitare ofertă deratizare, dezinfecție, dezinsecție

Seviciile solicitate