Despre noi

Direcția de Prestări Servicii Timiș este un serviciu public de interes județean cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Timiș, având ca obiectiv   realizarea de prestări servicii în interesul Consiliului Județean Timiș și pentru terți, în principal în domeniul pazei bunurilor şi administrării bunurilor din domeniul public și privat al județului Timișprotecției plantelor.

Direcţia de Prestări Servicii Timiş a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 35/28.03.2005, prin reorganizarea Serviciului public Judeţean de Protecţie a Plantelor ”PROPLANT” Timiş înfiinţat prin Hotărârea C.J.T nr.38/1999 şi prin preluarea activităţii de pază şi  a personalului de la Corpul Gardienilor Publici Timiş care şi-a încetat activitatea.

Scopul Direcției îl reprezintă prestarea de servicii publice de interes județean constând în  principal în asigurarea pazei bunurilor și administrarea bunurilor, din domeniul public și privat al județului Timiș și  protecția plantelor.

Principalele servicii furnizate de Direcția de Prestări Servicii Timiș sunt:

  • Servicii de pază, realizate la standarde profesioniste, a  principalelor obiective ale  județului Timiș cât și pentru terți, practicând tarifele aprobate anual prin hotarâri ale Consiliului Județean Timiș
  • Servicii privind administrarea obiectivelor aflate în proprietatea județului Timiș și date în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timiș. Principalele obiective date în administrarea Direcţiei sunt:
  • Stadionul Dan Păltinișanu care poate fi închiriat ocazional pentru desfășurarea de competiții sportive și evenimente cultural artistice în baza contractelor cadru de închiriere ocazională;
  • Aerodromul Cioca situat în Timișoara, Calea Torontalului, km. 3,  care a fost dat în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timiș prin Hotarârea Consiliului Județean Timiș Nr. 167/28.08.2019. Activitatea pe Aerodrom se desfășoară potrivit Regulamentului  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș Nr.209/30.10.2019.

 Potrivit regulamantului aprobat, terenul situat în Timișoara, Calea Torontalui, km. 3, poate fi închiriat ocazional pentru desfășurarea de evenimente cultural artistice, sportive și aeronautice cât și pentru utilizarea pistei/căii de rulare/prelungirea degajată și prelungirea de oprire (astfel cum au fost definite în Regulamentul de utilizare a terenului)/ staționare pe terenul înierbat, parcarea aeronavelor pe baza contractelor de închire ocazională,  cu aplicarea tarifelor aprobate prin hotărârile anuale ale Consiliului Județean Timiș.

  • Parcarea cu plată situată în Timișoara, Strada Sfântul Ioan, Nr. 3.

Parcarea  situată în centrul orașului  Timișoara  pe strada Sfantul Ioan Nr. 3 se află în proprietatea Județului Timiș și a fost dată în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timis.

Administrarea Parcării se realizează  potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș Nr. 123 din 2018

Accesul în parcare se face pe baza de tichet sau card de abonat cu plata tarifelor aprobate prin hotărâri anuale ale Consiliului Județean Timiș.

 

  • Parcarea Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara P.I.T. situată în Timișoara, Calea Torontalului, km. 6. Direcţia de Prestări Servicii Timiș urmează să primească în administrare și parcarea PI.T.T. aflată în proprietatea județullui Timiș