Aerodromul Cioca

Aerodromul Cioca este situat pe terenul din  Timișoara, Calea Torontalui, km. 3,   care se află în proprietatea Judeţului Timiş şi a fost dat în administrarea Directiei de Prestări Servicii Timiş prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș Nr. 167/28.08.2019, iar activitatea pe aerodrom se realizează potrivit Regulamentului aprobat prin  Hotărârea C.J. Timiș Nr. 109/2019.

Scurt istoric al Aerodromului Cioca

În  anul 1932 Directia Aviatiei Civile a înscris în programul de activitate înfiinţarea unui aeroport care sa deservească Timisoara, iar la  data de 29 Mai 1935 se încheie între delegaţii Municipiului Timisoara şi Subsecretariatul de Stat al Aerului  un proces verbal pentru înfiinţarea Aeroportului Comunal Timişoara.

În data de 10 iulie 1935 a fost identificată şi hotărâtă locatia Aeroportului Timisoara Cioca, iar  în urma unei licitaţii publice  la data de 19 Septembrie 1936 a fost încheiat între Municipiul Timisoara şi firma Arh. Aug Schmiedihgen contractul pentru construcţia aerogrii Timisoara constructie finalizata in anul 1938.

În Octombrie 1937 s-a încheiat si contractul pentru constructia Hangarului din cadrul Aeroportului Cioca.

Cu toate ca acest aerodrom a fost activ un an de zile ca aeroport, în perioada 1041 – 1942, acesta detine arhitectura si planificarea perioadei respective, un hangar mare si impunator cu suprafaţa construită la sol de 1973 mp şi o aerogara impunătoare cu o suprafasţă construită la sol de 340 mp.

 

Potrivit regulamentului aprobat,  în prezent terenul situat în Timișoara, Calea Torontalui, km. 3, poate fi închiriat ocazional pentru desfășurarea de evenimente cultural artistice, sportive și aeronautice cât și pentru utilizarea pistei/căii de rulare/prelungirea degajată și prelungirea de oprire (astfel cum au fost definite în Regulamentul de utilizare a terenului)/ staționare pe terenul înierbat, parcarea aeronavelor pe baza contractelor de închiriere ocazională, activități  de administrare a parcărilor și pistelor de aterizare cu aplicarea tarifelor aprobate prin hotărârile anuale ale Consiliului Județean Timiș. Activitatea pe aerodrom este coordonată de către Compartimentul Management  Activități Aeronautice, de Agrement și Sportive Sportive, care cuprinde 5 funcţii de execuţie şi este aflat în subordinea Serviciului Logistic şi Administrare Obiective. În viitor urmează ca pe aerodrom să se  extindă  activitățile desfăşurate, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Prestări Servicii Timiș.

Astfel, în viitor intenționăm desfășurarea pe Aerodromul Cioca  și a altor activități precum:
-executarea de misiuni de zbor aviochimice;
-executarea de misiuni de zbor aerofotogrametrice, geologice, cartografice și geodezice;
-executarea de misiuni de zbor pentru filmări artistice, de documentare şi publicitate;
-executarea de misiuni de zbor pentru salvarea de vieţi omeneşti şi bunuri;
-executarea de misiuni de zbor pentru supravegherea de conducte, cabluri, păduri, a regiunilor de coasta şi a traficului rutier;
-organizarea şi executarea activităţii de „air taxi” cu aeronave proprii sau închiriate; executarea de misiuni de zbor de agreement;
-executarea pentru terţi de misiuni de zbor de lansare de paraşutişti sau testări a echipamentelor de paraşutare;
-organizarea şi desfăşurarea de activităti de turism intern şi internaţional cu  aeronave proprii sau închiriate;
-organizarea şi executarea de misiuni de zbor pentru iniţierea şi instrucţia în pilotaj aerian, pe aeronavele de categoria a IV- a, a persoanelor fizice;
-executarea de transporturi aeriene şi auto de mărfuri sau persoane, sub forma de curse charter;
-organizarea şi executarea de activităţi de asistenţă tehnică şi service în domeniul transporturilor aeriene şi auto pentru aparate deținute de persoane juridice sau fizice. -întreținerea și repararea aeronavelor, motoarelor, agregatelor și instalațiilor aferente, a infrastructurii și instalațiilor din dotare, precum și asistență tehnică către terți, în condițiile autorizării  și/sau atestării în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile activităților respective;
-efectuarea de alte activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene;
-activități  de depozitări și manipulări;
-organizarea de cursuri de instruire teoretică și de zbor  precum și de parașutare pentru personalul aeronautic propriu  și pentru alte categorii de personal aeronautic navigant decât cel propriu;
-asiguararea condițiilor tehnico-administrative pentru organizarea de competiții interne și internaționale, mitinguri și manifestări aeronautice;
-școală de pilotaj
-servicii de poștă și coletărie rapidă;
-aprobarea și supravegherea activităților aeronautice sportive la care participă cu personal propriu și tehnică din dotare sau care se desfășoară pe terenurile aflate în administrarea sa.

În anul 2022 pentru închirierea ocazională /utilizare teren Aviaţia Utilitară  au fost aprobate prin HCJT Nr. 273/22.12.2021 următoarele tarife:

Parcare aeronava sub 1500kg MTOM 20 lei/zi
Parcare aeronava peste 1500kg MTOM 35 lei/zi
Abonament lunar pentru parcare aeronava sub 1500kg MTOM 375 lei/lună
Abonament lunar pentru parcare aeronava peste 1500kg MTOM 550 lei/lună
Parcare în hangar aeronava sub 1500kg MTOM 40 lei/zi
Parcare în hangar aeronava peste 1500kg MTOM 75 lei/zi
Abonament lunar pentru parcare în hangar aeronava sub 1500kg MTOM 560 lei/lună
Abonament lunar pentru parcare în hangar aeronava peste 1500kg MTOM 1250 lei/lună
Aterizare/decolare aeronava sub 1500 kg MTOM 10 lei/aterizare
Abonament zilnic aterizare/decolare aeronava sub 1500 kg MTOM 40 lei/zi
Abonament lunar aterizare/decolare aeronava sub 1500 kg MTOM 300 lei/lună
Aterizare/decolare aeronava peste 1500 kg MTOM 30 lei/aterizare
Abonament zilnic aterizare/decolare aeronava peste 1500 kg MTOM 100 lei/zi
Abonament lunar aterizare/decolare aeronava peste 1500 kg MTOM 800 lei/lună
Parcare autovehicul remorcă sub 3500 kg 5 lei/zi
Abonament lunar parcare autovehicul remorcă sub 3500 kg 105 lei/lună
Parcare autovehicul remorcă peste 3500 kg 10 lei/zi
Abonament lunar parcare autovehicul remorcă peste 3500 kg 200 lei/lună

 

Pentru anul 2023  pentru închiriere bunuri și suprafețe aparținând Aerodromului Cioca, au fost aprobate prin Anexa Nr. 1 la  Hotărârea CJ Timiș Nr. 151/28.06.2023 următoarele tarife:

Închiriere bunuri și suprafețe aparținând Aerodromului Cioca
Închiriere teren pentru evenimente sportive/artistice mp/lună 8,4286
Închiriere Hangar pentru evenimente socio-culturale zi 840,3362
Închiriere Hangar pentru evenimente socio-culturale oră 92,437

La tarifele mai sus menţionate se aplică cota legală de TVA