Parcarea cu plată

Parcarea CMZ este  situată în centrul orașului  Timișoara  pe strada Sfantul Ioan Nr. 3, se află în proprietatea Județului Timiș și a fost dată în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timis.

Administrarea Parcării se realizează  potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș Nr. 123 din 2018.

Accesul în parcare se face pe baza de tichet sau card de abonat cu plata tarifelor aprobate prin hotărâri anuale ale Consiliului Județean Timiș.

Pentru anul 2022  pentru Parcarea CMZ situată în Timişoara strada Sfântul Ioan Nr. 3, au fost aprobate prin HCJ Timiş Nr.190/20.07.2022 următoarele tarife:

Parcare CMZ – autovehicule cu  masa mai mică sau egală cu 3,5 t:

Tarif 1 oră 7 lei TVA incl.
Tarif 1 lună parcare 900 lei TVA incl.
Tarif 3 luni parcare 2400 lei TVA incl.
Tarif 1 an parcare 9600 lei TVA incl.

b) închirierea de spaţiu publicitar

pentru o zi 5 lei/mp
pentru o lună 90 lei/mp

La tarifele mai sus menţionate se aplică cota legală de TVA