Parcarea cu plată

Parcarea CMZ este  situată în centrul orașului  Timișoara  pe strada Sfantul Ioan Nr. 3, se află în proprietatea Județului Timiș și a fost dată în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timis.

Administrarea Parcării se realizează  potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș Nr. 123 din 2018.

Accesul în parcare se face pe baza de tichet sau card de abonat cu plata tarifelor aprobate prin hotărâri anuale ale Consiliului Județean Timiș.

Pentru anul 2023  pentru Parcarea CMZ situată în Timişoara strada Sfântul Ioan Nr. 3, au fost aprobate prin Anexa Nr. 1 la  Hotărârea CJ Timiș Nr. 151/28.06.2023 următoarele tarife:

Parcare CMZ – autoturisme cu masa mai mică sau egală cu 3,5 t U.M Tarif lei/UM
Tarif orar Buc. 5,8824
Tarif lunar ( abonament) Buc. 756,3026
Tarif trimestrial (abonament) Buc. 2016,8068
Tarif anual (abonament) Buc. 8067,2269
Înlocuirea tichetului de parcare pierdut sau distrus Buc. 84,0336

La tarifele mai sus menţionate se aplică cota legală de TVA