Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara

– (Parcul industrial și Tehnologic Timișoara este  situat în Timișoara,  DN 6, Calea Torontalului, km. 6 și face parte din domeniul privat  al Județului Timiș. Parcul Tehnologic si Industrial Timisoara vine în sprijinirea dezvoltarii sectorului IMM, oferind o suprafață de teren – 18,37 hectare, iar acesta conține 25 parcele cu dimensiuni cuprinse intre 950 si 8420 mp. Suprafata totala utilă  este de 10,78 hectare.)
– Prin Hotătrârea Consiliului Județean Timiș Nr. 7/26.01.2022 s-a dat în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timiș platforma betonată din cadrul Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara situat în Timișoara, Calea Torontalului, KM. 6, în suprafață de 5040 mp  cu destinația de parcare TIR-uri și autovehicule din parcul Tehnologic, denumită parcarea P1, iar prin Hotărârea Nr. 359/24.11.2022  a Consiliului Județean Timiș s-a dat în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timiș și parcarea situată în incinta Parcului Industruial și Tehnologic Timișoara, situată pe parcela C5, denumită parcarea P2.  Cele două  parcări denumite  P1 și P2  sunt destinate parcării mașinilor mici și tirurilor. În cadrul celor două parcări Direcția de Prestări Servicii Timiș    a achiziționat    și montat sisteme automate de parcare performante  cu bariere de  intrăre și ieșire și  automate de plată.
Parcarea nr. 1 dispune de un număr de aproximativ 15 locuri pentru autotrenuri şi autocamioane, amenajată pe platforma betonată din proximitatea Pavilionului Administrativ şi 27 de locuri pentru autoturisme, din care două destinate persoanelor cu handicap;
Parcarea nr. 2, oferă aproximativ un număr de 33 de locuri de parcare pentru autotrenuri și 8 locuri de parcare pentru microbuze, amenajată pe parcela C5

Tarifele pentru prestarea serviciilor de exploatare și utilizare a parcării din Parcul Industrial și Tehnologic sunt cele prevăzute în Anexa Nr. 1 la  Hotărârea CJ Timiș Nr. 151/28.06.2023, astfel:

ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 151/28.06.2023
TARIFELE PERCEPUTE DE CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ PENTRU ANUL 2023

Tarife de exploatare și utilizare a parcării din Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara U.M Tarif lei/UM
Închiriere spații de amplasare tonete mp/zi 2,521
Parcare autovehicule cu masa mai mică sau egală cu 3,5 t
– Tarif/oră Buc. 2,521
– Tarif lunar (abonament) Buc. 168,0673
– Tarif /6 luni (abonament) Buc. 924,3698
– Tarif anual(abonament) Buc. 1764,7059
Parcare autovehicule cu masa mai mare de 3,5 t
– Tarif/oră Buc. 4,2017
– Tarif /zi (12 ore) Buc. 42,0168

La tarifele mai sus menţionate se aplică cota legală de TVA