Activitatea de pază

Direcţia de Prestări Servicii Timiş realizează paza şi protecţia obiectivelor de interes judeţean cu personal calificat şi atestat în domeniu. Toţi salariaţii Direcţiei de Prestări Servicii Timiş sunt personal contractual fiind angajaţi în conformitatate cu prevederile Legii Nr. 153 din 2017.

În prezent, potrivit noii structuri organizatorice aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş Nr. 89 din 30.03.2022, în cadrul Direcția de Prestări Servicii Timiș, activitatea de pază este coordonată de către directorul adjunct care are în subordine Compartimentul Pază Instruire, Dispecerat Intervenții și Compartimentul Pază Zonală. Actuala structură organizatorică prevede pentru activitatea de pază un număr de 410 angajaţi cu contract individual de muncă, selecţionaţi şi instruiţi anual în conformitate cu prevederile Legii Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

În cadrul Compartimentului Pază Instruire, Dispecerat Intervenții și Compartimentul Pază Zonală sunt prevăzute 17 funcţii de execuţie: inspectori de specialitate şi referenţi şi 274 funcţii de paznic, care asigură paza obiectivelor atribuite din Mun. Timişoara.

În cadrul Compartimentului Pază Zonală sunt prevăzute 4 funcţii de execuţie şi 129 funcţii de paznic care asigură paza obiectivelor atribuite în localităţile Lugoj, Recaş, Buziaş, Sinersig, Găvojdia, Făget, Traian Vuia, Nădrag

Personalul de pază este dotat cu echipament de protecţie (uniforme personalizate cu sigla DPS Timiş) şi mijloace materiale specifice: telefoane mobile de servici, staţii de emisie-recepţie, bastoane de cauciuc, spray-ri iritant lacrimogene. Direcţia de Prestări Servicii Timiş dispune de o reţea de comunicaţii radio care asigură legătura promtă şi oportună cu posturile de pază de la obiectivele păzite.

Din numărul total de 470 posturi ale Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, 45 sunt posturi prevăzute în compartimentele Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, iar 425 sunt posturi pentru paza obiectivelor de interes judeţean.

Lista Obiectivelor la care se execută paza prin Direcţia de Prestări Servicii Timiş a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş Nr. 113/24.06.2015, completată şi modificată prin hotărârile Consiliului Judeţean Timiş ulterioare.

Direcția de Prestări Servicii Timiș asigură paza a 59 de obiective, atribuite prin hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, având 90 de posturi de pază și un număr de 49 beneficiari, în Timișoara precum și localitățile Lugoj, Recaş, Buziaş, Sinersig, Găvojdia, Făget, Traian Vuia şi Nădrag şi Jimbolia.

Tarifele pentru prestarea serviciilor de pază către perfsoane juridice sau fizice practicate de către Direcţia de Prestări Servicii Timiş sunt aprobate anual prin hotărârile Consiliului Judeţean Timiş.

Tariful actual pentru prestarea serviciilor de pază pentru obiective cu un număr de 1-5 posturi de pază în aceaşi locaţie este de 24 lei oră/post.

Administrarea bunurilor Județului Timiș

DPS Timiș are în administrare bunurile prevăzute în Anexa la Contractul de administrare Nr. 17516/2016.