Serviciul de paza

pazaServiciul de pază din cadrul Direcţiei de Prestări Servicii Timiş are o experienţă de 20 ani în domeniul pazei, personalul, patrimoniul, contractele de pază ale Corpului Gardienilor Publici Timiş fiind preluate la desfiinţarea prin lege a instituţiei de către actuala Direcţie de Prestări Servicii Timiş.

Numărul personalului care prestează servicii de pază se ridică la 128 angajaţi cu contracte individuale de muncă. Personalul de pază al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş este selecţionat şi instruit în conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor prin cursuri de specializare.

Verificarea medicală şi psihologică a angajaţilor se execută anual sau ori de câte ori este necesar.

Tematica pregătirii cuprinde studierea legislaţiei privind organizarea, executarea serviciului de pază, uzului de armă, noţiuni de acordare a primului ajutor, reguli de protecţia muncii şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. Personalul Direcţiei de Prestări Servicii Timiş din cadrul Serviciului de pază este avizat de organele de poliţie privind portul armamentului şi muniţiei.

Agenţii de pază ai Direcţiei de Prestări Servicii Timiş sunt dotaţi cu armament şi muniţie neletală, de care pot face uz în condiţiile stabilite de lege, precum şi cu echipament de protecţie (uniformă) şi mijloace materiale specifice – staţii de emisie-recepţie, bastoane de cauciuc, spray-uri iritant-lacrimogene. Direcţia de Prestări Servicii Timiş dispune de o reţea de comunicaţii radio care asigură legătura promptă şi oportună cu posturile de pază de la obiectivele păzite.

Serviciul de pază este condus de către Directorul adjunct al D.P.S.Timiș, dl.ing.Dugaci Livius Dumitrie și are în subordine un număr de 3 șefi de obiectiv.

Personalul care coordonează activitatea Serviciului de Pază este alcătuit din: Inspector Dumitrescu Mircea, Inspector Bar Teodor și inspector Iacob Mihai

Concurs de posturi

În perioada 07 – 09.04.2015, se organizează concursul de recrutare pentru ocuparea a 7 (şapte) posturi contractuale vacante – PAZNIC la Serviciul Pază – Instruire. Pentru detalii, descarcati fisierul atasat.