Stadionul Dan Păltinișanu

Stadionul ”Dan Păltinișanu” face parte din domeniul public al Județului Timiș, iar prin Hotărârea C.J. Timiș Nr. 103/2016, modificată și completată prin Hotărârea C.J. Timiș Nr.185/2016, a fost aprobată darea în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timiș.

Administrarea Stadionului ”Dan Păltinișanu”  se realizează de către Direcția de Prestări Servicii Timiș potrivit contractului de administrare nr.17516/09.12.2016 modificat  și completat prin  actele adiționale  ulterioare încheiat între Județul Timiș și Direcția de Prestări Servicii Timiș.

Direcția de Prestări Servicii Timiș poate închiria ocazional Stadionul ”Dan Păltinișanu”, pentru desfășurarea de activități  sportive și activități conexe,  precum şi pentru desfăşurarea de evenimente cultural artistice pe  baza unui contract de închirire ocazională cadru încheiat potrivit  Hotărârii C.J. Timiș Nr. 258/31.10.2018 privind aprobarea închirierii și a contractului cadru de închiriere  ocazională a Stadionului   ”Dan Păltinișanu”  Timișoara.

În calitate de administrator al Stadionului ”Dan Păltinișanu”,   Direcția de Prestări Servicii Timiș pentru buna organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive efectuează lucrări de amenajare, întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor  de construcții și instalații din folosința exclusiv, dacă este cazul, precum și repară sau înlocuiește la timp elementele de construcții și instalații deteriorate, cu respectarea legislației în privind autorizarea în construcții.

Stadionul poate fi închiriat ocazional de către Direcția de Prestări Servicii Timiș pe baza contractelor de închiriere ocazionale încheiate cu organizatorii, conform contractului cadru aprobat prin HCJ Timiș Nr. 258/31.10.2018, cu achitarea tarifelor anuale  stabilite prin hotărâri ale C.J. Timiș, pentru desfășoara competiții sportive și evenimente cultural -artistice.

În anul 2022 pentru administrarea stadionului „Dan Păltinişanu” au fost aprobate prin HCJT Nr. 273/22.12.2021, următoarele tarife:

  • Tarif pentru jocuri sportive: 5000 lei/eveniment
  • Tarif pentru jocuri sportive cu utilizarea instalaţiei de nocturnă: 6000 lei/eveniment

 

Tarif închiriere pentru manifestări cultural-artistice şi sportive:

  • Tarif închiriere teren, tribună, utilităţi şi service: 5.000 lei/zi
  • Tarif energie electrică:
Alimentare stadion 120 lei/oră
Alimentare instalaíe nocturnă 450 lei/oră
Alimentare suplimentară 0,63 lei/kw/oră
Tarif închiriere Stadion Dan Păltinişanu Timişoara 20.000 lei/lună